Managing Committee

Chairman/Chairperson : CMA Shyam Lal Swami,

Address : 100, Gangotri Nagar, Gopalpura Bye Pass, Jaipur - 302018,

Phone (O) : ,

Mobile : 9828589502,

Email : swamiom.swami@gmail.com,

Vice Chairman/Vice Chairperson : CMA Purnima Goyal,

Address : F.No. A-904, Skyterrace VT Road, Mansarovar, Jaipur - 302020,

Phone (O) : ,

Mobile : 7300383392,

Email : purnimagoyal56@gmail.com,

Secretary : CMA Sudarshan Nahar,

Address : 738, Jagdamba Nagar-D, Vaishali Nagar (West), Near 200 ft. Bye Pass, Ajmer Road, Jaipur - 302021,

Phone (O) : ,

Mobile : 9460185753,

Email : sudarshan.nahar@gmail.com,

Treasurer : CMA Dr. Deepak Kumar Khandelwal,

Address : 8, Shankar Vihar, Near Saini Krashi Farm House, Murlipura Scheme, Jaipur - 302039,

Phone (O) : ,

Mobile : 9950065078,

Email : deepak_handelwal@yahoo.co.in,