Managing Committee

Chairman/Chairperson : CMA Kiran G. Kulkarni,

Address : C-85, Prathmesh Nagari, Deolai Road, Satara Parisar, Aurangabad - 431010,

Phone (O) : ,

Mobile : 9922500997,

Email : kiran@garwarehitech.com,

Vice Chairman/Vice Chairperson : CMA Shailendrasing C.Rajput,

Address : Tirumala, I-4, Gulmohar Row House, Tirupati Park, N-4, CIDCO, Aurangabad - 431 003,

Phone (O) : ,

Mobile : 9421406569,

Email : rajput.shailendra@hotmail.com,

Secretary : CMA Parag G. Rane,

Address : C-11, Chanakyapuri, Sutgirni Road,Opp: Podar Int. School, Aurangabad - 431 005,

Phone (O) : ,

Mobile : 9850689900,

Email : cmaparagrane@gmail.com,

Treasurer : CMA Surendrasingh J.Deore,

Address : Bhagya-Leela, Plot No 1, Sawdhan CHS, N-8, F-3, CIDCO, Aurangabad - 431 005,

Phone (O) : ,

Mobile : 9325211772,

Email : sjdevare@yahoo.com,