Managing Committee

Chairman/Chairperson : CMA Arifkhan A Mansuri,

Address : Fl. no. 12, Daval Sai Co-op Hsg. Soc., Bhimnagar, Opp Central Jail Road, Nashik Road, Nashik - 422101,

Phone (O) : ,

Mobile : 8087555441,

Email : arifkp24@gmail.com,

Vice Chairman/Vice Chairperson : CMA Amit M. Jadhav,

Address : "Jivhala", Shreeram Nagar, Adgaon, Nashik,

Phone (O) : ,

Mobile : 98226 98111,

Email : cmaamitjadhav@gmail.com,

Secretary : CMADhananjay P. Jadhav,

Address : Flat No. D-107. Hari Vishwa Soc., Khanderao Nagar, Pathardi, Nashik,

Phone (O) : ,

Mobile : 9623774684,

Email : dhananjaypjadhav@gmail.com,

Treasurer : CMA Maithili S. Malpure,

Address : 102, Krushnaji Towers, Near Namco Bank, Panchavati, Nashik,

Phone (O) : ,

Mobile : 94215 14777,

Email : cma.maithilimalpure@gmail.com,