Managing Committee

Chairman/Chairperson : CMA Raj Kamal Prasad Singh,

Address : Lake Road, Hazaribag-825301 (Jharkhand),

Phone (O) : ,

Mobile : 9431185277,

Email : rajkpsingh23@gmail.com,

Vice Chairman/Vice Chairperson : CMA Radhey Shyam,

Address : M/S R. Shyam & Co. Prabhu Niwas Market, Annada Chowk, Hazaribag-825301 (Jharkhand),

Phone (O) : 6546356105,

Mobile : 9934575959,

Email : r_shyamco@rediffmail.com,

Secretary : CMA Radhey Shyam,

Address : M/S R. Shyam & Co. Prabhu Niwas Market, Annada Chowk, Hazaribag-825301 (Jharkhand),

Phone (O) : ,

Mobile : 9934575959,

Email : r_shyamco@rediffmail.com,

Treasurer : CMA Arun Kumar Prasad,

Address : C/O Kanhaiya Mistan Bhandar, Jhumeri Telaiya, Koderma-825409 (Jharkhand),

Phone (O) : ,

Mobile : 9934530537,

Email : akprasad1958@gmail.com,