Poddar International College

ROCC Code # N-131
Poddar International College
Address
Sector-7, Shipra Path
Mansarovar
Jaipur
Pin #
Phone # 0141-2786105, 6456649, 9414073127SAMBAL (A Unit of HSDRC)

ROCC Code # N-132
SAMBAL (A Unit of HSDRC)
Address
B-130
Sethi Colony
Jaipur
Pin # 302004
Phone # 0141-2611615, 9460338223"St. Wilfred PG College, Jaipur"

ROCC Code # 1034
"St. Wilfred PG College, Jaipur"
Address
"Sector-10, Meera Marg, Madhyam Marg, Mansarovar-302020"

Jaipur
Pin #
Phone # 0141-2784426"Parishkar College of Global Exellence, Jaipur"

ROCC Code # 1035
"Parishkar College of Global Exellence, Jaipur"
Address
" Shipra Path, Mansarovar, Jaipur - 302020"

Jaipur
Pin #
Phone # "0141-2782252, 2782239""Poddar International College, Jaipur"

ROCC Code # 1043
"Poddar International College, Jaipur"
Address
"Sector-7, Nr. Shipra Path, Mansarovar, Jaipur"

Jaipur
Pin #
Phone # 9351701000"IIS University, Jaipur"

ROCC Code # 1048
"IIS University, Jaipur"
Address
"Gurukul Marg, SFS, Mansarovar, Jaipur-302020"

Jaipur
Pin #
Phone # "9314196626, 9783307046""Kanoria PG Mahila Mahavidyalaya, Jaipur"

ROCC Code # 1049
"Kanoria PG Mahila Mahavidyalaya, Jaipur"
Address
"Jawahar lal Nehru Marg, Jaipur"

Jaipur
Pin #
Phone # "9829130667, 0141-2721068""SSG Pareek PG College, Jaipur"

ROCC Code # 1065
"SSG Pareek PG College, Jaipur"
Address
"Kanti Chandra Road, Bani Park, Jaipur"

Jaipur
Pin #
Phone # "0141-2202267, 9828016466""St. Wilfred's College for Girls, Jaipur"

ROCC Code # 1066
"St. Wilfred's College for Girls, Jaipur"
Address
"Sector-5, Near Technology Park, Vashisth Marg, Shipra Path, Mansarovar"

Jaipur
Pin #
Phone # "0141-2783476, 9414781942"